Amb amics com eixos, no fan falta enemics (Es diu com a crítica o moralitat a qui, estant en alguna dificultat, ha resultat més perjudicat per la intervenció d’algun amic o conegut)

Temes associats al refrany: persones, amistat