Als vells fins a genoll, i als joves fins al coll

Temes associats al refrany: cos huma, persones, vell