Als criats no els degues massa, perquè et trauran de ta casa (Significa que els deutes en general acaben arruïnant el deutor)

Temes associats al refrany: diners, oficis, persones, casa