Alegre com un pinsà (Es diu d'una persona de caràcter molt alegre i rioler)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria, animalsTraducción al castellano (google): Alegre como un pinzón (Se dice de una persona de carácter muy alegre y Riola)