Alçar-se primer que el llençol de baix

Temes associats al refrany: dormir, indumentàriaTraducción al castellano (google): Alzarse primero que la sábana de abajo