Al sant que no li tingues devoció no li facis oració (Si no se li té fe i confiança, poc farem per nosaltres i poc farà ell per ajudar. També es refereix als coneguts dels quals no esperem res)

Temes associats al refrany: sants