Color de rosa, l’amor s’hi posa o [Color de rosa, qui no té amor en posa] (Es diu per lloança dels vestits color de rosa)

Temes associats al refrany: amor, colorsTraducción al castellano (google): En rosa, el amor se pone (Se dice por alabanza de los vestidos color de rosa)