Al pare amassador, fill embarricador [embarricador = esbarriador, dispersador, escampador] (Sol ocórrer que els fills que no han patit de res gràcies al sacrifici dels pares, no aprecien el bé que els han procurat)

Temes associats al refrany: parentiu