Al matar els porcs, plaers i jocs

Temes associats al refrany: animals, jocTraducción al castellano (google): Al matar a los cerdos, placeres y juegos