Al diable mateix el va fer Déu (Hem d’acceptar les coses com són, encara que no les vulguem així, com una realitat indefugible. El refrany es refereix a les dues forces complementàries reconegudes en totes les cultures: el bé i el mal)

Temes associats al refrany: déu, diable