Al bou maimó, li fa poc l'agulló (Significa que els homes mandrosos i lents no canvien de manera de procedir per molt que els estimulin)

Temes associats al refrany: any, persones, animalsTraducción al castellano (google): Al toro Maimó, le hace poco el aguijón (Significa que los hombres perezosos y lentos no cambian de manera de proceder por mucho que los estimulen)