Així com preguntaràs la resposta trobaràs [o tindràs] (Qui formula una pregunta és perquè té algun interés a trobar la solució a allò que busca, i per aquest sol fet en té més idea que qui no se l’ha plantejada mai)

Temes associats al refrany: parlar