Aigua de Sant Magí, no dóna pa i lleva vi (19 agost) (Ja solen estar segats els cereals i prou desenvolupats els xinglots de raïm)

Temes associats al refrany: mesos, camp, vi, sants, plantes, aigua