Aigua corrent no mata la gent i aigua aturada alguna vegada (L’aigua que circula, encara que siga de poca qualitat, està més oxigenada i mesclada que l’aigua estanca, que sol corrompre’s)

Temes associats al refrany: salut, aigua, beure, gent