Aigua corrent no mata la gent; aigua aturada, mort amagada (L’aigua que circula, encara que siga de poca qualitat, està més oxigenada i mesclada que l’aigua estanca, que sol corrompre’s)

Temes associats al refrany: salut, beure, aigua, mort, gent