Ai mare, com tinc els pits! / -Xica, calla, calla, si són confits!

Temes associats al refrany: cos huma, parlar, parentiu