Afillat, fa de mal criar (Confirma que als parents no naturals els costa adaptar-se als hàbits i costums de la família adoptant més que als parents nascuts en ella)

Temes associats al refrany: parentiu