Acabar com el ball de Parra: sense cordes ni guitarra (Acabar a garrotades, acabar malament una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, festaTraducción al castellano (google): Acabar como el baile de Parra: sin cuerdas ni guitarra (Acabar a palos, acabar mal algo)