A sants i a minyons, no els prometis que no els dons (Vol dir que cal complir als infants les promeses que els han fetes, perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment)

Temes associats al refrany: sants, persones, maneres de dir, consellsTraducción al castellano (google): A santos y muchachos, no los prometas que no les dones (Quiere decir que hay que cumplir a los niños las promesas que los han hecho, porque son muy dispuestos a reclamar su cumplimiento)