A qui no paga tots el saluden (Es diu humorísticament com a crítica envers algun malpagador amb qui ningú vol trencar les relacions amb l’esperança que algun dia pague)

Temes associats al refrany: diners