A qui fa una casa, la bossa li torna rasa

Temes associats al refrany: dinersTraducción al castellano (google): A quien hace una casa, la bolsa le vuelve zanja