A Portopí, dins quatre pams de fons s’hi perdé una barcada de patrons (Barri de Palma de Mallorca)

Temes associats al refrany: llocs, mar