A mon pare li diuen coca, i jo en mor de fam

Temes associats al refrany: menjar, parentiuTraducción al castellano (google): A mi padre le dicen coca, y yo en muere de hambre