A menjar curt, vi pur (Ressalta l’excel·lència del vi com a acompanyament de qualsevol menja)

Temes associats al refrany: menjar, vinya, beure