A mal temps bona cara ( Hi ha que saber portar els problemes de la vida)

Temes associats al refrany: maneres de dir, consells, cos huma, bona, oratgeTraducción al castellano (google): A mal tiempo buena cara (Hay que saber llevar los problemas de la vida)