A mal capellà, mal sagristà [o escolà] (Adverteix que els xiquets imiten els bons o mals exemples dels adults)

Temes associats al refrany: parentiu