A ma casa bullen faves, i a la teua, perolades (Com que tots tenim defectes, es diu a qui critica els nostres)

Temes associats al refrany: plantes, casa, menjar