A mà (En disposició d’ésser abastat per algú)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir