A la terra dels cecs, el tort és rei (Significa que un home de poc enteniment pot ser un personatge important si viu entre homes més curts que ell)

Temes associats al refrany: persones, consells, saberTraducción al castellano (google): En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey (Significa que un hombre de poco entendimiento puede ser un personaje importante si vive entre hombres más cortos que él)