A la novena de Sant Roc, lo que no hin vingue, no tindrà lloc. (16 agost)

Temes associats al refrany: santsTraducción al castellano (google): En la novena de San Roque, lo que no hin venga, no tendrá lugar. (16 agosto)