A l'hort hi ha la cansalada, no hi deixis anar la criada (Vol dir que convé que sia la mateixa mestressa la que administri els cabals)

Temes associats al refrany: menjar