A l'amiga que ho és més, no li ensenyis el promès.

Temes associats al refrany: consells, personesTraducción al castellano (google): A la amiga que lo es más, no le enseñes lo prometido.