A gat vell rateta [o ratolí] jove [o tendre/a] (Qui té més experiència que un altre, trau més profit de les coses, les obté abans que els altres o tria les millors)

Temes associats al refrany: animals