A gall que fa renou, li estrenyen el coll (Vol dir que el qui es declara contra els poderosos sol esser víctima del poder d'aquests)

Temes associats al refrany: animalsTraducción al castellano (google): A gallo que hace ruido, le aprietan el cuello (Quiere decir que el que se declara contra los poderosos suele ser víctima del poder de éstos)