A fer la mà! (Expressió despectiva de contrarietat, rebuig o menyspreu)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir