A dos de val i la pilota encalada (Indica situacions poc definides i sense resoldre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, jocTraducción al castellano (google): A dos de vale y el balón encalada (Indica situaciones poco definidas y sin resolver)