A cop segur (Amb seguretat d'obtenir bon èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dir