A cent anys, canya verda (Ho diuen d'una persona o cosa vella que té alguna aparença de nou)

Temes associats al refrany: anyTraducción al castellano (google): A cien años, caña verde (Lo dicen de una persona o cosa vieja que tiene alguna apariencia de nuevo)