A cap diner (Anar a preu molt baix)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners