Refrany [www.elrefranyer.com]
Haver-s'ho de ben menester (No ser gens espavilat)
Maneres de dir
Ésser un xulo piscines (Exhibir una presumpció ridícula)