Refrany [www.elrefranyer.com]
Tocar mare (Arribar al lloc on se salven els participants en el joc de conillets a amagar i altres jocs de moviment)
Maneres de dir
Haver-hi per a llogar-hi cadires (Expressió per a ponderar com és de curiosa, extraordinària, increïble, divertida, etc., una cosa)