Refrany [www.elrefranyer.com]
A Alacant me'n tinc d'anar a enramar-me de petxines, i a Cocentaina tornar per la flor de les fadrines (Concentaina, poble alacantí de la comarca del Comptat)
Maneres de dir
Dormir com un soc (Dormir profundament)