Refrany [www.elrefranyer.com]
Ara eixirà, que està en pijama (Es refereix a situacions compromeses)
Maneres de dir
Rodar el colomer (Intentar tindre relacions en algú, com fa el colom en la coloma)