Refrany [www.elrefranyer.com]
"Que si se quantos, que si se quintos..."
Maneres de dir
Ser lliure de [fer una cosa] (Tindre, algĂș, la facultat de fer-la o no fer-la, d'obrar com vol, de triar per ella mateixa)