Refrany [www.elrefranyer.com]
Si no pots fer el que vols, fes el que pots (És un excel·lent consell)
Maneres de dir
Ser cul calent (No remondre en un lloc determinat)