Refrany [www.elrefranyer.com]
Que rigui la gent i que jo vagi calent.
Maneres de dir
Traure [o no] aigua clara [d'una cosa] (Trobar-li [o no] una explicació)