Refrany [www.elrefranyer.com]
Pa calent fa mala panxa (Menjar el pa calent és malsà)
Maneres de dir
Fer botiges [un líquid en abocar-lo en el recipient] (Refluir i fer soroll en evacuar l'aire de l'interior de l'atuell) /Fer botiges [una persona] (Parlar balbuç)