Refrany [www.elrefranyer.com]
Cada dia és un any (Es refereix a la importància del temps, per curt que sia, en certs casos)
Maneres de dir
Dia redó (Dia faener comprés entre dos dies festius)