Refrany [www.elrefranyer.com]
Enganyar com un xino (Enganyar-lo facilment)
Maneres de dir
Amb el temps i una canya (Amb paciència)