Refrany [www.elrefranyer.com]
Sense substància (Sense raó, sense fonament, oportunitat o utilitat)
Maneres de dir
O sigui (Locució conjuntiva que denota aclariment)