Refrany [www.elrefranyer.com]
Si de dia vols profit, que no et trobe el sol al llit
Maneres de dir
Pagar ganes i tot (Pagar més del que és just)