Refrany [www.elrefranyer.com]
Tindre l'ham agafat (Tindre el fil d'un assumpte, posseir-ne el secret o la pista)
Maneres de dir
Al temps de dir Jesús (En un moment)