Refrany [www.elrefranyer.com]
Deixa'm, albarda, i em menjaré el teu pa
Maneres de dir
La primera per al xiquets (Per exemple, quan algĂș guanya la primera partida)