Refrany [www.elrefranyer.com]
Estar més fluix que una canya (Estar molt fluix)
Maneres de dir
La mare que t'ha parit (Sorpresa, o acceptació)