Refrany [www.elrefranyer.com]
En vore'ns, junts (Una manera d'acomiadar-se)
Maneres de dir
Tenir una barra d'or dins es cap (Ser molt savi)