Refrany [www.elrefranyer.com]
En agost, el qui té pansa balla la dansa (A més de la collita i el transport del raïm, té molts treballs a fer: escaldar-lo, posar-lo a assecar al sol en canyissos, girar-lo per tots els costats, retirar i traure els canyissos si amenaça pluja...)
Maneres de dir
Déu l'hagi perdonat (Es diu piadosament en anomenar una persona difunta)