Refrany [www.elrefranyer.com]
La Mare de Déu de les Arenes, cura el mal de totes menes (8 setembre)
Maneres de dir
Ben parit (Dit d'algú que és molt atractiu. Molt bona persona)