Refrany [www.elrefranyer.com]
A la presó i al llit, es coneix el bon amic (Significa que els bons amics els coneixem quan estem en l'adversitat, i principalment en estar malalts o captius)
Maneres de dir
El que no es faci en un [un dia, una vegada, etc] es farà en dos (Vol dir que tot mereix el seu temps, que no cal precipitar-se, si es vol fer bé una activitat)