Refrany [www.elrefranyer.com]
Darrere de res begues vi, darrere de l'arròs si (Vol dir que el vi és bo en qualsevol circumstància)
Maneres de dir
Negra nit (Nit molt fosca)