Refrany [www.elrefranyer.com]
Si els taurons al vaixell fan escolta, és que ensumen carn morta
Maneres de dir
Llevar la capa [a algú] (Despullar-lo de tot, prendre li tot quant té)