Refrany [www.elrefranyer.com]
El deure i no pagar, ├ęs tan antic com el pixar
Maneres de dir
Estar sense casa ni fogassa (No tindre res de res)