Refrany [www.elrefranyer.com]
El criat i l’amic, ni pobre ni ric (Recomana de relacionar-se amb persones que ni ens abandonen ni ens enganyen)
Maneres de dir
Ser gent de la bola (Ser delinqüents o malfactors)