Refrany [www.elrefranyer.com]
Ja l’arreplegaré! (Expressa la molèstia continguda a causa d’alguna acció o situació contrària a la que esperàvem)
Maneres de dir
Parlant de tot un poc tinc els pimentons al foc (Hom ho diu per introduir un nou tema a la conversa)