Refrany [www.elrefranyer.com]
Guanyar una ratlla (Aconseguir el primer o segon quinze després d'haver passat a traure a causa d'haver fet val i ratlla, o dues ratlles)
Maneres de dir
Dir [algú] de vostè (Donar tractament de vos)