Refrany [www.elrefranyer.com]
El cigró per ser gustós ha de tenir cara de vella i el cul gros (Té com un nasset i és rodó com el cul d’una dona acotada)
Maneres de dir
Tenir tanta bondat com les cabres o com Nostre Senyor germans (Ser molt dolent)