Refrany [www.elrefranyer.com]
Comptar moltes vegades, i pagar-ne una
Maneres de dir
Acabat d'eixir de l'ou, ja tot ho remou (Ho diuen d'un que es pensa ser més que no és)