Refrany [www.elrefranyer.com]
Ésser un espasa (Ser una persona extraordinària en la seva especialitat)
Maneres de dir
Despendre els diners a grapats (Despendre'ls abundosament, sense mirar-s'hi)