Refrany [www.elrefranyer.com]
Els parents, així com són; els amic, cercau-los bons (Significa que cal admetre el caràcter dels parents, tant si ens agrada com si no)
Maneres de dir
Arreu del món (A tot el món)