Refrany [www.elrefranyer.com]
No tenir la llengua travada (Ésser propens a parlar sense dissimuls ni eufemismes)
Maneres de dir
Ais i uis (Lamentacions, queixes)