Refrany [www.elrefranyer.com]
Bonica la lluna vella, bonica la lluna nova, més no en tires tros a l’olla
Maneres de dir
Ser un mitja tita (Dit d'una persona que no defensa cap opinió, ni fa cap acte que exigeixi una certa fermesa de caràcter, valentia, despreocupació etc.)