Refrany [www.elrefranyer.com]
Ser un sabut.
Maneres de dir
Anar a torna jornals (Ajudar-se mútuament fent-se favors en correspondència, o perjudicar-se fent-se ofenses recíprocament)