Refrany [www.elrefranyer.com]
Home de molts oficis, o pobre o ric (Qui sol fer moltes feines sol ser perquè, en cap de les que fa, no cobra gaire)
Maneres de dir
Tenir sortida (Vendre's fàcilment una cosa)