Refrany [www.elrefranyer.com]
Qui juga un trumfo, en puja un altre
Maneres de dir
Com, ara...ara (Expressió distributiva)