Refrany [www.elrefranyer.com]
El burro i l'ignorant, són fills de cosingermans
Maneres de dir
En el seu temps (Expressió per rememorar el temps quan s'era jove)