Refrany [www.elrefranyer.com]
No tindre preu (Tindre molt de valor)
Maneres de dir
Tenir bons punys (Tenir molta for├ža en les mans)