Refrany [www.elrefranyer.com]
No ésser de bon ésser (No ésser normal)
Maneres de dir
Déu i sa mare(Tots sense excepció)