Refrany [www.elrefranyer.com]
Caldera vella bony o forat (Quan les persones, animals, objectes... arriben a un moment determinat sempre tenen algun defecte)
Maneres de dir
Ara o suara (Una vegada o altra)