Refrany [www.elrefranyer.com]
Tenir el cap com una ferrada (Tenir el cap molt carregat, marejat, dolorit)
Maneres de dir
Ni li va ni li ve (No tindre-hi cap interés ni intervenció)