Refrany [www.elrefranyer.com]
Estar [o no estar d'humor] (Tenir o no tenir ànim)
Maneres de dir
Pintar bones (Es diu quan es presenta una bona situació per algú o per alguna cosa)