Refrany [www.elrefranyer.com]
Tindre fred als peus (Sentir enveja, tindre gelosia)
Maneres de dir
Tindre la mà pesada [algú] (Fer mal quan pega)