Refrany [www.elrefranyer.com]
Desembre que fred no plany, bon gener i millor any
Maneres de dir
Ser [o paréixer] una canya d'haure nius (Ser molt alt i prim)